+48 530 067 320

Ubezpieczenie „NNW SZKOLNE”  2024/2025

Co JEST w naszym ubezpieczeniu, a czego może brakować w ofercie szkolnej?

 • Ubezpieczenie 24h/7 dni w tygodniu podczas uprawiania sportów na terenie szkoły, jak i poza szkołą– uprawiania indywidualnego lub w ramach klubu sportowego, np. SKS !
  sporty wysokiego ryzyka – abseiling, alpinizm, alpinizm podziemny, baloniarstwo, B.A.S.E. jumping, bobsleje, bojery, bouldering, bungee jumping, canoeing, downhill MTB, freediving, heli-skiing, heli-snowboarding, himalaizm, hydrospeed, jazda na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, kiteboarding, kite-skiing, kite-snowboarding, kitesurfing, lotniarstwo, mountainboarding, myślistwo, narciarstwo wodne, nurkowanie przy użyciu aparatów oddechowych i płetwonurkowanie sportowe, paralotniarstwo, parkour, rafting, spadochroniarstwo, speleologia, sporty lotnicze, sporty motorowe i motorowodne w ramach sekcji sportowych, sporty obronne, sporty i sztuki walki (nie są sportami wysokiego ryzyka: judo, jujitsu, karate, taekwondo, zapasy, aikido, tai chi, jujitsu, kung fu, capoeira, kendo, iaido, kyudo, signum polonicum ani rekonstrukcje walk i bitew historycznych), sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, strzelectwo, szybownictwo, trekking na wysokości powyżej 2 500 m n.p.m., wakeboarding, wspinaczka, wspinaczka skalna lub lodowa, wspinaczka wysokogórska, wyprawy w obszary górskie i wyżynne na wysokości powyżej 5 500 m n.p.m., wyczynowa jazda na hulajnodze, zorbing, jazda na rowerze po terenie obfitującym w przeszkody (muldy, koleiny skoczne) lub po trasach ze specjalnie przygotowanymi przeszkodami, w tym naturalnymi;
 • Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta – u nas wystarczy zaświadczenie z ambulatorium, nie jest konieczne potwierdzanie pobytu w szpitalu !
 • Brak wykluczenia utonięcia, zawału serca, udaru mózgu !
 • Bogata tabela uszczerbków na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków !
 • Wysokie kwoty ubezpieczenia kosztów leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, nawet do 30 tysięcy złotych !
  Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w wariancie rozszerzonym są to koszty:
  1) wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji;
  2) zakupu lekarstw i środków opatrunkowych;
  3) transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.
  4) badań diagnostycznych,
  5) leczenia usprawniającego - rehabilitacji oraz zabiegów endoskopowych, limit 50% kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
   
  Wariant 50 Wariant 76 Wariant 145 Wariant 276
  4 500 zł 7 500 zł 15 000 zł 30 000 zł
 • Zawsze służymy pomocą i radą w naszych biurach, telefonicznie lub e-mailowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, jak i likwidacji szkód.

Wybierz interesujący cię pakiet ubezpieczenia „NNW SZKOLNE” w Wiener:

1. Wybierz wariant
 
Wybierz interesujący cię wariant
2. Uzupełnij formularz
 
Zapoznaj się z dokumentami i wypełnij formularz
3. Dokonaj płatności
 
Dokonaj płatności i poczekaj na polisę
Składka roczna dla dzieci, uczniów, studentów, do ukonczenia 26 roku życia.
50
KUP ONLINE
76
KUP ONLINE
145
KUP ONLINE
276
KUP ONLINE
Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) 15 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku (w tym aktu terroru) - 100% 15 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku ( w tym aktu terroru) - gdy uszczerbek określony poniżej 10% 150 zł 250 zł 400 zł 400 zł
Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku ( w tym aktu terroru) - gdy uszczerbek określony powyżej 10% 150 zł 250 zł 500 zł 1 000 zł
Świadczenie progresywne wypłacane w przypadku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku powyżej 25% - wtedy: wypłata świadczenia w podwójnej wysokości - tzn. 2% sumy 300 zł za 1% uszczerbku 500 zł za 1% uszczerbku 1 000 zł za 1% uszczerbku 2 000 zł za 1% uszczerbku
Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku NW wynosi 100% sumy ubezpieczenia następstw NW z wyjątkami: 15 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
jeżeli śmierć w wyniku NW, który nastąpił na terenie placówki oświatowej - ubezpieczyciel wypłaci dodatkowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci w następstwie NW 15 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
jeżeli śmierć nastąpiła wskutek aktu terroru - ubezpieczyciel wypłaci uprawnionemu wyłącznie świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci w następstwie NW 7 500 zł 12 500 zł 25 000 zł 50 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł
Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych do 3 000 zł do 5 000 zł do 10 000 zł do 20 000 zł
Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy z powodu NW; ubezpieczyciel wypłaci go jeżeli okres niezdolności do nauki lub pracy trwa dłużej niż 31 dni 300 zł 500 zł 1 000 zł 2 000 zł
Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki wypłacane za 7 szkolnych dni nieobecności, max. za 35 szkolnych dni nieobecności 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu powyżej 50% 5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu 5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu 5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu 5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu
Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, gdy zdarzenie wymaga interwencji lekarskiej w placówce medycznej 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł
Świadczenie z tytułu ukąszenia przez owady i pajęczaki (z wyjątkiem ugryzienia przez kleszcza); ubezpieczyciel je wypłaca jeżeli w związku ze zdarzeniem ubezpieczony przebywa w szpitalu co najmniej 24 godziny 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł
Świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza; ubezpieczyciel je wypłaca, jeżeli w następstwie ugryzienia przez kleszcza zdiagnozowano u ubezpieczonego boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego do 3 000 zł do 5 000 zł do 10 000 zł do 20 000 zł
Zwrot kosztów operacji plastycznych, w celu usunięcia skutków lub oszpeceń nieszczęśliwego wypadku do 10 000 zł do 10 000 zł do 10 000 zł do 10 000 zł
zwrot kosztów wycieczki szkolnej - gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony nie może w niej uczestniczyć do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku padaczki pod warunkiem, że padaczka została rozpoznana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia 150 zł 250 zł 500 zł 1 000 zł
Świadczenia Assistance - pomoc medyczna Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych
Świadczenia Assistance - cyberbezpieczeństwo w sieci Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych
Świadczenia Assistance - specjalistyczna zdalna pomoc psychologiczna oraz prawna Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych
Klauzula 1 - Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w wariancie rozszerzonym są to koszty:
1) wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji; 2) zakupu lekarstw i środków opatrunkowych; 3) transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium. 4) badań diagnostycznych
4 500 zł 7 500 zł 15 000 zł 30 000 zł
5) leczenia usprawniającego (rehabilitacji) oraz zabiegów endoskopowych, 2 250 zł 3 750 zł 7 500 zł 15 000 zł
6) odbudowy stomatologicznej zębów, 500 zł za jeden ząb 500 zł za jeden ząb 500 zł za jeden ząb 500 zł za jeden ząb
7) uszkodzenia okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych i aparatów ortodontycznych 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł
8) zakwaterowania rodzica lub opiekuna w przypadku hospitalizacji dziecka - świadczenie maksymalnie za 10 dni zakwaterowania 100 zł za dzień, nie więcej niż 1000 zł 100 zł za dzień, nie więcej niż 1000 zł 100 zł za dzień, nie więcej niż 1000 zł 100 zł za dzień, nie więcej niż 1000 zł
Klauzula 2 - Pobyt w szpitalu
Świadczenie szpitalne maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu; jest wypłacane z tytułu każdorazowego pobytu w szpitalu w wyniku tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego, przy czym w razie pierwszego pobytu w szpitalu świadczenie jest wypłacane:
1) w przypadku hospitalizacji w związku z nieszczęśliwym wypadkiem - od 1. dnia pobytu w szpitalu; 2) w przypadku hospitalizacji w związku z chorobą - od 3. dnia pobytu w szpitalu; 3) w przypadku kolejnych hospitalizacji w związku z tym samym zdarzeniem (nieszczęśliwym wypadkiem albo chorobą) - od 1-go dnia pobytu w szpitalu.
limit na pobyt w szpitalu wskutek NW: 40 zł za 1 dzień nie więcej niż 3600 zł; wskutek choroby 20 zł za 1 dzień, nie więcej niż 1800 zł limit na pobyt w szpitalu wskutek NW: 40 zł za 1 dzień nie więcej niż 3600 zł; wskutek choroby 20 zł za 1 dzień, nie więcej niż 1800 zł limit na pobyt w szpitalu wskutek NW: 80 zł za 1 dzień, nie więcej niż 7200 zł; wskutek choroby - 30 zł za 1 dzień, nie więcej niż 2700 zł limit na pobyt w szpitalu wskutek NW: 100 zł za 1 dzień, nie więcej niż 9000 zł; wskutek choroby 40 zł za 1 dzień, nie więcej niż 3600 zł
Pobyt w szpitalu psychiatrycznym nieprzerwanie 30 dni 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Klauzula 3 - Śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 15 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Klauzula 4 - Śmierć jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
1) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego wskutek nieszczęśliwego wypadku 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
2) zwrot kosztów czesnego szkoły lub studiów, kursów lub szkoleń ubezpieczonego w przypadku śmierci rodzica lub opiekuna prawnego wskutek nieszczęśliwego wypadku do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
3) zwrot kosztów pogrzebu rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
Klauzula 5 - Poważne zachorowanie lub operacja chirurgiczna ubezpieczonego
1) Poważne zachorowanie to
a) choroba nowotworowa złośliwa; b) niewydolność nerek; c) porażenie kończyn; d) przeszczep organu; e) utrata wzroku; f) utrata słuchu; g) cukrzyca typu 1; h) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C; i) borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych; j) sepsa;
5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
2) operacja chirurgiczna przy co najmniej dwudniowym pobycie w szpitalu 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
3) wycięcie migdałków od pierwszego dnia pobytu w szpitalu 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł
4) śmierć ubezpieczonego w wyniku choroby nowotworowej złośliwej 7 500 zł 12 500 zł 25 000 zł 50 000 zł
Klauzula 6 - Interwencja lekarska wskutek nieszczęśliwego wypadku
1) interwencja lekarska wskutek nieszczęśliwego wypadku i braku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
2) zadośćuczynienie za ból odczuwany przez ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeżeli pobyt w szpitalu trwa co najmniej 24 godziny 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł
Składka roczna dla dzieci, uczniów, studentów, do ukonczenia 26 roku życia.
50
KUP ONLINE
76
KUP ONLINE
145
KUP ONLINE
276
KUP ONLINE
Składka roczna dla dzieci, uczniów, studentów, do ukonczenia 26 roku życia.
50
KUP
76
KUP
145
KUP
276
KUP
Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NW)
15 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku (w tym aktu terroru) - 100%
15 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku ( w tym aktu terroru) - gdy uszczerbek określony poniżej 10%
150 zł 250 zł 400 zł 400 zł
Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku ( w tym aktu terroru) - gdy uszczerbek określony powyżej 10%
150 zł 250 zł 500 zł 1 000 zł
Świadczenie progresywne wypłacane w przypadku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku powyżej 25% - wtedy: wypłata świadczenia w podwójnej wysokości - tzn. 2% sumy
300 zł za 1% uszczerbku 500 zł za 1% uszczerbku 1 000 zł za 1% uszczerbku 2 000 zł za 1% uszczerbku
Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku NW wynosi 100% sumy ubezpieczenia następstw NW z wyjątkami:
15 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
jeżeli śmierć w wyniku NW, który nastąpił na terenie placówki oświatowej - ubezpieczyciel wypłaci dodatkowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci w następstwie NW
15 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
jeżeli śmierć nastąpiła wskutek aktu terroru - ubezpieczyciel wypłaci uprawnionemu wyłącznie świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci w następstwie NW
7 500 zł 12 500 zł 25 000 zł 50 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego
2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł
Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych
do 3 000 zł do 5 000 zł do 10 000 zł do 20 000 zł
Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy z powodu NW; ubezpieczyciel wypłaci go jeżeli okres niezdolności do nauki lub pracy trwa dłużej niż 31 dni
300 zł 500 zł 1 000 zł 2 000 zł
Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki wypłacane za 7 szkolnych dni nieobecności, max. za 35 szkolnych dni nieobecności
100 zł 100 zł 100 zł 100 zł
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu powyżej 50%
5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu 5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu 5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu 5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu
Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, gdy zdarzenie wymaga interwencji lekarskiej w placówce medycznej
400 zł 400 zł 400 zł 400 zł
Świadczenie z tytułu ukąszenia przez owady i pajęczaki (z wyjątkiem ugryzienia przez kleszcza); ubezpieczyciel je wypłaca jeżeli w związku ze zdarzeniem ubezpieczony przebywa w szpitalu co najmniej 24 godziny
400 zł 400 zł 400 zł 400 zł
Świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza; ubezpieczyciel je wypłaca, jeżeli w następstwie ugryzienia przez kleszcza zdiagnozowano u ubezpieczonego boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych
1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego
do 3 000 zł do 5 000 zł do 10 000 zł do 20 000 zł
Zwrot kosztów operacji plastycznych, w celu usunięcia skutków lub oszpeceń nieszczęśliwego wypadku
do 10 000 zł do 10 000 zł do 10 000 zł do 10 000 zł
zwrot kosztów wycieczki szkolnej - gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony nie może w niej uczestniczyć
do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku padaczki pod warunkiem, że padaczka została rozpoznana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia
150 zł 250 zł 500 zł 1 000 zł
Świadczenia Assistance - pomoc medyczna
Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych
Świadczenia Assistance - cyberbezpieczeństwo w sieci
Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych
Świadczenia Assistance - specjalistyczna zdalna pomoc psychologiczna oraz prawna
Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych Zgodnie z klauzulą świadczeń podstawowych
Klauzula 1 - Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w wariancie rozszerzonym są to koszty:
1) wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji; 2) zakupu lekarstw i środków opatrunkowych; 3) transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium. 4) badań diagnostycznych
4 500 zł 7 500 zł 15 000 zł 30 000 zł
5) leczenia usprawniającego (rehabilitacji) oraz zabiegów endoskopowych,
2 250 zł 3 750 zł 7 500 zł 15 000 zł
6) odbudowy stomatologicznej zębów,
500 zł za jeden ząb 500 zł za jeden ząb 500 zł za jeden ząb 500 zł za jeden ząb
7) uszkodzenia okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych i aparatów ortodontycznych
300 zł 300 zł 300 zł 300 zł
8) zakwaterowania rodzica lub opiekuna w przypadku hospitalizacji dziecka - świadczenie maksymalnie za 10 dni zakwaterowania
100 zł za dzień, nie więcej niż 1000 zł 100 zł za dzień, nie więcej niż 1000 zł 100 zł za dzień, nie więcej niż 1000 zł 100 zł za dzień, nie więcej niż 1000 zł
Klauzula 2 - Pobyt w szpitalu
Świadczenie szpitalne maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu; jest wypłacane z tytułu każdorazowego pobytu w szpitalu w wyniku tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego, przy czym w razie pierwszego pobytu w szpitalu świadczenie jest wypłacane:
1) w przypadku hospitalizacji w związku z nieszczęśliwym wypadkiem - od 1. dnia pobytu w szpitalu; 2) w przypadku hospitalizacji w związku z chorobą - od 3. dnia pobytu w szpitalu; 3) w przypadku kolejnych hospitalizacji w związku z tym samym zdarzeniem (nieszczęśliwym wypadkiem albo chorobą) - od 1-go dnia pobytu w szpitalu.
limit na pobyt w szpitalu wskutek NW: 40 zł za 1 dzień nie więcej niż 3600 zł; wskutek choroby 20 zł za 1 dzień, nie więcej niż 1800 zł limit na pobyt w szpitalu wskutek NW: 40 zł za 1 dzień nie więcej niż 3600 zł; wskutek choroby 20 zł za 1 dzień, nie więcej niż 1800 zł limit na pobyt w szpitalu wskutek NW: 80 zł za 1 dzień, nie więcej niż 7200 zł; wskutek choroby - 30 zł za 1 dzień, nie więcej niż 2700 zł limit na pobyt w szpitalu wskutek NW: 100 zł za 1 dzień, nie więcej niż 9000 zł; wskutek choroby 40 zł za 1 dzień, nie więcej niż 3600 zł
Pobyt w szpitalu psychiatrycznym nieprzerwanie 30 dni
1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Klauzula 3 - Śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
15 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Klauzula 4 - Śmierć jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
1) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego wskutek nieszczęśliwego wypadku
5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
2) zwrot kosztów czesnego szkoły lub studiów, kursów lub szkoleń ubezpieczonego w przypadku śmierci rodzica lub opiekuna prawnego wskutek nieszczęśliwego wypadku
do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
3) zwrot kosztów pogrzebu rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
Klauzula 5 - Poważne zachorowanie lub operacja chirurgiczna ubezpieczonego
1) Poważne zachorowanie to
a) choroba nowotworowa złośliwa; b) niewydolność nerek; c) porażenie kończyn; d) przeszczep organu; e) utrata wzroku; f) utrata słuchu; g) cukrzyca typu 1; h) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C; i) borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych; j) sepsa;
5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
2) operacja chirurgiczna przy co najmniej dwudniowym pobycie w szpitalu
500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
3) wycięcie migdałków od pierwszego dnia pobytu w szpitalu
250 zł 250 zł 250 zł 250 zł
4) śmierć ubezpieczonego w wyniku choroby nowotworowej złośliwej
7 500 zł 12 500 zł 25 000 zł 50 000 zł
Klauzula 6 - Interwencja lekarska wskutek nieszczęśliwego wypadku
1) interwencja lekarska wskutek nieszczęśliwego wypadku i braku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu
200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
2) zadośćuczynienie za ból odczuwany przez ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeżeli pobyt w szpitalu trwa co najmniej 24 godziny
100 zł 100 zł 100 zł 100 zł
50
KUP
76
KUP
145
KUP
276
KUP
Ireneusz Gwardyński
Numer RAU: 11413912/P
NIP: 8982078886
Obsługa polis:

telefon: +48 669 899 512
email: kontakt@dlaciebieirodziny.pl


w sprawie technicznych płatności:

email:

Płatności obsługuje Przelewy24.pl
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl
 • Za pośrednictwem strony szkolne.dlaciebieirodziny.pl prowadzimy wyłącznie możliwość opłacenia zawartych ubezpieczeń NNW dla dzieci.
 • W celu dokonania reklamacji lub informacji o płatności prosimy o kontakt na adresy podane powyżej.
 • Wszystkie podane ceny są w Polskich Złotych.

Regulamin płatności internetowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U . z dnia 9 września 2002 r.) Usługodawca jest zobowiązany do umieszczenia na stronie www, pełni ącej rolę Internetowego punktu handlowego, w którym prowadzona jest sprzedaż, następujących informacji:

1. Pełna nazwa, adres siedziby głównej oraz dane firmy

 • Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Numer REGON: 021902433, NIP: 8943039988
 • Firma, pod która spółka działa: GRUPA UBEZPIECZENIOWA MULTI 30 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

2. Dane teleadresowe miejsca pełniącego rolę biura obsługi Klienta

 • Biuro Horbaczewskiego we Wrocławiu
 • ul. Horbaczewskiego 55A, 54-130 Wrocław
 • Bezpośredni kontakt email: biuro@multi30.pl

3. Cennik

 • Szczegółowy koszt jest przedstawiany klientowi podczas podpisywania umowy, waluta: Złoty (zł, aktualny kod ISO 4217 PLN )

4. Regulamin sprzedaży, który określa w szczególności:

 • Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną: Na stronie prowadzimy możliwość opłaty umów ubezpieczeń na życie dla dzieci
 • Określenie warunków i możliwości dokonania przez Klienta zwrotu zamówionych towarów i reklamacji: na stronie nie prowadzimy sprzedaży towarów, jednynie możliwość opłacenia już istniejących umów. Wszelkie reklamacje proszę składać na adresy podane w punkcie 2
 • Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną: Opłacone umowy nie są zawierane drogą elektroniczną.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e - przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl
DotPay S.A.